M+ ® Gezond voor mens en dier
Bezoekers NL   |   Professionelen NL   FR   EN   |   Login

Doelstellingen

We zorgen continu dat er een balans is tussen de buren, de maatschappij, milieu en economie zonder de toekomstige generaties te hypothekeren.
We streven voor de duurzame samenwerking over gans de voedingskolom, waarin ook U als buur een plaats vindt !

De familie wil zich engageren dat het mogelijk is om op een aangename manier voorbij de bedrijven te wandelen, de beleving van de landbouw, de natuur, de flora te verruimen voor U als buur.

Zowel de site in Lochristi als de vestiging te Poelkapelle bevinden zich in een varkensarm gebied waardoor de gezondheid (SPF = Specifiek Pathogeen Vrij) van onze dieren nauwelijks onder druk komt te staan, waarbij medicinering in groep of apart minimaal is.

Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover :

  • onze buren, door hen een landschap & flora te bieden waarin de duurzame landbouw mogelijk is.
  • de consument, door varkensvlees te produceren die op een eerlijke, gezonde, met 'respect voor het dier' en met 'smaak voor de mens' geproduceerd is.
    Wij beschikken over de nodige certificaten inzake traceerbaarheid en voedselveiligheid.
  • de gemeenschap, door duurzaam te ondernemen en te handelen als een onderneming met burgerzin, door een correcte onderneming te zijn ten aanzien van de mensen, de overheid, haar socio-economische omgeving, door respectvol om te gaan met het leefmilieu.
  • onze medewerkers, die we willen motiveren door erkenning en een faire beloning, door teamwerk, door een prettige werksfeer en door hen te betrekken tot de technische besprekingen. We willen hun persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren en erkennen.