M+ ® Gezond voor mens en dier
Bezoekers NL   |   Professionelen NL   FR   EN   |   Login

Strategische krachtlijnen

De familie Mouton-Dobbels wil zich profilieren als een sterk familiaal bedrijf die dagelijks aktief is op de bedrijven en direct in contact staat met het M+team. Dit impliceert dat snel en flexibel kan ingespeeld worden op aanpassingen in het produktieproces.

M+ beoogt een toonaangevende Europese varkensproducent te zijn die erkend wordt voor zijn waarde en duurzaamheid in de ganse voedselkolom. In onze producten willen we een een kwalitatieve positie behouden en verwerven in de door ons gekozen markten.

Onze onderneming wil groeien door innovatie, samenwerking over de ganse voedselkolom resulterende in een meerwaarde voor onze klanten.

Winstgegevendheid is een voorwaarde om alle verantwoordelijkheden te kunnen nakomen en de continu├»teit van onze onderneming te waarborgen.