M+ ® Gezond voor mens en dier
Bezoekers NL   |   Professionelen NL   FR   EN   |   Login

M+Agro

Eén van de pijlers binnen onze bedrijfsvoering is de afstand tussen de producent en de consument zo kort mogelijk te houden.

Dit resulteert in een meerwaarde inzake prijszetting alsook aangaande de waarde van het eindproduct.

Wij bieden onze klanten volgende diensten aan :

  • Wij zorgen voor een oordeelkundige bemesting van de percelen van onze klanten. Daartoe wordt de mest geurloos geïnjecteerd in de bodem.
  • Wij adviseren onze klanten inzake hun akkerbouwvariëteitenkeuze (maïs-, tarwezaad).
  • Wij werken voor onze klanten een totaalconcept uit voor het oogsten van hun graangewassen. Door deze eindproducten terug aan te wenden als voeder voor onze dieren kunnen wij onze klanten een meerwaarde bieden voor hun eindproducten.
  • Om aan onze teeltrotatie te kunnen voldoen, huren wij jaarlijks diverse percelen van particulieren, eigenaars of andere landbouwers om teelten zoals tarwe en maïs op te verbouwen.