M+ ® Gezond voor mens en dier
Bezoekers NL   |   Professionelen NL   FR   EN   |   Login

Toegevoegde waarde M+Pigs

  • Met het M+big beschikt U over gezond en uniform uitgangsmateriaal die een lage medicijnkost garandeert in de verdere levensgroei.
  • Door de hoge groeicapaciteiten realiseert U meerde cycli vleesvarkens per jaar.
  • Het M+big is een kwalitatief, sterk product. Meerdere aspecten dragen daartoe bij. Langs moederszijde heeft het de kenmerken van de M+Danbred zeug (= kruising Large White en Deens Landras) en langs vaderszijde kiezen wij op vandaag voor een kwalitatieve Belgische PiĆ©train.
  • Wij leveren U uniforme groepen M+biggen aan die per afdeling, per stal of bedrijf kunnen opgezet worden.
  • Wij bieden U de mogelijkheid om het geslacht vrij te kiezen.
  • Wij adviseren U inzake het opstarten van Uw M+biggen binnen de afmestperiode.
  • Wij adviseren U ook inzake het valoriseren van de meerwaarde in het realiseren van Uw eindproduct. 
  • Het bedrijf m+pigs beschikt over een A4-statuut.